"Ciddi etütlere dayalı bir ziraat siyaseti tespit etmek ve ziraat rejimi kurmak lazımdır."

Disiplin Kurulumuz


Agah KARAATA
Disiplin Kurulu Başkanı

Ali TEZEL
Disiplin Kurulu Üyesi

Özlem UZ
Disiplin Kurulu Üyesi

Metin EĞERCİ
Disiplin Kurulu Üyesi

Haluk Dayoğlu
Disiplin Kurulu Üyesi

Serdar ARACI
Disiplin Kurulu Üyesi