"Ciddi etütlere dayalı bir ziraat siyaseti tespit etmek ve ziraat rejimi kurmak lazımdır."

Disiplin Kurulumuz


Ertan UYSAL
Disiplin Kurulu Başkanı

Mustafa YAMANSAVCI
Disiplin Kurulu Üyesi

Akın DİKMEN
Disiplin Kurulu Üyesi

Mazlum TURAN
Disiplin Kurulu Üyesi

Ferhat ÇEVİK
Disiplin Kurulu Üyesi

Müjdat HOŞTEKELİ
Disiplin Kurulu Üyesi