Facebook

Twitter

Youtube

Şikayet

Anket

Turgutlu Ticaret Borsası'na Kayıt

Turgutlu Ticaret Borsasına kayıt yaptırmak için müracaat eden firmaların aşağıdaki bahsi geçen belgeleri tamamlayarak Muamelat Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Tüzel Kişilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler:

Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği,

Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri,

Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı örneği,

Temsilcilerin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafları,

Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi,

Ortakların (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı fotokopisi,

Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,

Beyanname, Tüzel Kişi Üye Kayıt Formu.(Altta bulunan bölümden indirebilirsiniz.),

Sermaye miktarına göre peşin kaydiye ücreti.

Üye olmak isteyen firmaların Turgutlu Ticaret Borsası üyesi 3 firmayı referans göstermeleri mevzuat gereğidir.

İlgili formu indirmek için menüden seçim yapabilirsiniz.

  1. Tüzel Kişiler