Facebook

Twitter

Youtube

Şikayet

Anket

Turgutlu Ticaret Borsası'na Kayıt

Turgutlu Ticaret Borsasına kayıt yaptırmak için müracaat eden firmaların aşağıdaki bahsi geçen belgeleri tamamlayarak Muamelat Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerçek Kişilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler:

Ticaret veya Esnaf Sicili Gazetesinin aslı veya onaylı örneği yada sicil tasdiknamesi,

Noter tasdikli imza beyannamesi,

Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği(Vatandaşlık numarası ile),

İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi,

Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf,

Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,

Beyanname, Gerçek Kişi Üye Kayıt Formu.(Altta bulunan bölümden indirebilirsiniz.),

Sermaye miktarına göre peşin kaydiye ücreti.

Üye olmak isteyen firmaların Turgutlu Ticaret Borsası üyesi 3 firmayı referans göstermeleri mevzuat gereğidir.

İlgili formu indirmek için menüden seçim yapabilirsiniz.

  1. Gerçek Kişiler