"Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür."