Facebook

Twitter

Youtube

Şikayet

Anket

TEKNİK DESTEK TEMİNİ

Depremden etkilenen illerde; istihdamın ve ekonomik aktivitenin yeniden canlandırılması, hasar gören üretim tesislerinin tekrar faaliyete başlayabilmesi için Oda ve Borsalarımız vasıtasıyla ve üyelerimizin katkılarıyla teknik destek seferberliği başlattık.