"Kılınç ve saban; Bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima yenildi."

Turgutlu Ticaret Borsası'na Kayıt

Turgutlu Ticaret Borsasına kayıt yaptırmak için müracaat eden firmaların aşağıdaki bahsi geçen belgeleri tamamlayarak Muamelat Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerçek Kişilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler:

 • Ticaret veya Esnaf Sicili Gazetesinin aslı veya onaylı örneği yada sicil tasdiknamesi,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği(Vatandaşlık numarası ile),
 • İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi,
 • Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf,
 • Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,
 • Beyanname, Gerçek Kişi Üye Kayıt Formu.(Sayfanın sonunda bulunan ek dosyalar bölümünden indirebilirsiniz.),
 • Sermaye miktarına göre peşin kaydiye ücreti.
 • Tüzel Kişilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler:

 • Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği,
 • Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı örneği,
 • Temsilcilerin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafları,
 • Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi,
 • Ortakların (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,
 • Beyanname, Tüzel Kişi Üye Kayıt Formu.(Sayfanın sonunda bulunan ek dosyalar bölümünden indirebilirsiniz.),
 • Sermaye miktarına göre peşin kaydiye ücreti.
 • Üye olmak isteyen firmaların Turgutlu Ticaret Borsası üyesi 3 firmayı referans göstermeleri mevzuat gereğidir.

  Gerekli Dosyalar

  Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler
  * İndirmek İçin Simgelere Tıklayınız...