"Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür."

Vizyonumuz & Misyonumuz

Vizyonumuz

Üyelerimizin ve ticari çevrelerin güven duyduğu, bölgesel ekonomik ve sosyal kalkınmaya aktif katkı sağlayan, üyelerinin ve toplumun çıkarlarını savunan, çevreye duyarlı ve insana saygılı, güçlü ve örnek bir borsa olmak.

Bu kapsamda;

 • Bölgenin verimli arazilerinin, nitelikli iş gücünün, birikmiş sermaye ve girişimcilik potansiyelinin desteklenerek, mevcut kaynakların optimum seviyede kullanılması için İlçenin tüm önemli aktörleri ile birlikte hareket edip üyelerimizin ulusal ve uluslar arası ticari arenada yer almalarını sağlayacak şartları oluşturmak,
 • Bölgeye has ürünlerin ticari değer kazanması ve bu değerin ulusal ve uluslar arası alanda tanıtılması projelerini oluşturmak,
 • Üyelerimiz ve ortaklar arasındaki olası anlaşmazlıklarda tahkim kurumunu işletmek ve uzlaşmacı bir kurum olmak,
 • Çağın gereği olarak elektronik ortamda hizmet verebilecek bir kurum olmak.

  Misyonumuz

  Üyelerimize, ticari çevrelere ve toplumumuza yasalardan aldığımız hizmet yetkisini kullanarak en üst düzeyde fayda sağlayarak hizmet vermek, bu yolla kurumsal varlığımızı güçlendirerek sürdürmek.

 • Yasalardan alınan görev ve yetkilerimizi üyelerimiz ve ilçemize hizmet için kullanmak,
 • Üyelerimizin haklarının ve çıkarlarının korunması için bölgesel, ulusal ve uluslar arası platformlarda aktif rol almak,
 • Üyelerin yasal gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi ve yasal şartları karşılamalarını sağlamak,
 • İlçe ekonomisinin geliştirilmesi ve ilçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerinin devamlılığının sağlanmasına katkı sağlamak,
 • Turgutlu’ya has ürünlerin (gün balı, üzüm köftesi, üzüm pestili vb.) markalaşma projelerini oluşturmak,
 • Turgutlu’nun ulusal ve uluslar arası platformlarda tanıtımının sürekliliğine katkı yapmak,
 • Mevcut destekler ve teşvikler konusunda yatırımcı ve üyeleri bilgilendirmek,
 • Üyelerimiz arasında etik kurallara uyulmasında etkin rol almak. Bu kapsamda, yasal şartları da içeren “Turgutlu Ticaret Borsası’nın Ticari Etik Kurallar Beyanını” hazırlamak.